Produse‎ > ‎

Acasa

Descrierea activităţilor noastre:

Centrul de Cercetare Nutriceutică (CCN) desfășoară exclusiv activități de cercetare-dezvoltare și valorificarea rezultatelor obţinute.

Promovează conceptul excelenţei în cercetarea ştiinţifică fundamentală și aplicativă, inovare şi producţie în domeniul Ştiinţelor Vieţii, nutriţiei, sănătăţii, calităţii vieţii, biotehnologiilor, materialelor şi proceselor inovative, în contextul dezvoltării durabile.

Principalele subiecte de cercetare sunt legate de înţelegerea fenomenelor și proceselor biologice, prin care se realizează echilibru biologic dinamic (sănătatea).

În activitatea de cercetare manifestăm deschidere și receptivitate pentru a sesiza cauzalităţiile și legăturile subtile care duc la echilibrarea fiinţei umane.