Cercetare


     Centrul de Cercetare Nutriceutică desfăşoară în principal activitate de cercetare-dezvoltare, structurată pe următoarele direcţii:

     • Sisteme moleculare şi biomoleculare cu arhitectură şi funcţionalitate controlată: caracterizare fizico-chimică şi structurală precum şi aplicaţii în domeniul tehnologiilor moleculare şi biotehnologiilor;

     • Biotehnologii microbiene pentru obţinerea de biopreparate terapeutice;

     • Biotehnologii vegetale (obținerea de extracte vegetale);

     • Biotehnologii pentru obținerea unor produse nutriceutice cu efecte metabolice și reglarea funcţiilor;

     • Nutriţie umană;

     • Elaborarea de programe igieno-dietetice și chemo-dietetice;

     • Cercetarea mecanismelor etiopatogenice a aterosclerozei;

     • Elaborarea de programe pentru combaterea naturală  a aterosclerozei si stimularea fiziologică  a regresiei plăcii de aterom;

     
 
     
Aplicaţii micro-industriale in care se valorifica rezultatele activităţii de cercetare, din cadrul CCN:

     • Fabricarea (tehnologii de obţinere) alimentelor nutriceutice funcţionale (microproducţie);

     • Fabricarea (biotehnologii de obţinere) unor băuturi nutriceutice, enzimatice, funcţionale (microproducţie);

   

     
Proiectele de cercetare finan
ţate prin competiţie:

     2002-2005, PROGRAMUL BIOTECH –BIOTECHNOLOGII 

     Proiect nr.02-1-PA-408;

     Titlu: „Obţinerea unor produse alimentare nutriceutice din proteine vegetale”

     Director de proiect: Prof. dr. Emil LUCA;

     Colaboratori: Prof. dr. Emil Cordoș, CPIII dr.Colcear Doina, medic; CPIII dr.Ioan Colcear, biolog;

 

     2002-2005, PROGRAMUL BIOTECH –BIOTECHNOLOGII

     Proiect nr. 02-1-PA-503;

     Titlu:Metode de obţinere a unor produse vegetale pentru persoanele cu tulburări metabolice”

     Director de proiect: CP III Dr. LUCA Corina, medic;

     Colaboratori: Prof. dr. Emil Cordoș, Prof. dr. Marius Bojiţă, Prof. dr. Nicolae Hâncu, CPIII dr.Colcear Doina, medic; CPIII dr.Ioan Colcear, biolog;

 

     2003-2005, PROGRAMUL VIASAN

     Proiect nr. 219- CARDIOVASC

     Titlu:  „Noi soluţii alternative de reducere a colesterolului plasmatic”

     Director de proiect: Prof.univ.dr. Zdrenghea Dumitru;

     Colaboratori: Prof.dr. Emil Cordoş, Conf.univ.dr. Gheorghiu Liliana,  Asist.univ.dr Pop Dana,  Asist.univ.dr. Roşu Radu, CPIII Paul Maria, chimist, CPIII Ursu Monica, inginer chimist, CPIII Gomoiescu Despina, fizician, CPIII Incze Ana Maria, chimist, CPIII Cadar Sergiu, ing.el., CPIII dr.Colcear Doina, medic; CPIII dr.Ioan Colcear, biolog, Cebanu Mirela medic specialist;

 

     2004-2006, PROGRAMUL VIASAN

     Proiect nr. 360- ALFIT

     Titlu:  „Studiul efectului hipocolesterolemiant al alimentelor nutraceutice îmbogăţite cu fitosteroli obţinute din proteine vegetale”

     Director de proiect: Prof.univ.dr. Zdrenghea Dumitru;

     Colaboratori: Prof.dr.Carmen Socaciu, Prof.dr. Emil Cordoş, Şef lucrări.dr Pop Dana,  Asist.univ.dr. Roşu Radu, chimist, ing.Bobis Otilia, tehnolog alimentar, CP III dr.Colcear Doina, medic; CP III dr.Ioan Colcear, biolog, CPIII Paul Maria, chimist, CPIII Ursu Monica, Gomoiescu Despina, fizician;

 

     2004-2006, PROGRAMUL VIASAN

     Proiect nr. 361/MICO

     Titlu:  „Evaluarea toxicitaţii alimentelor de bază din ţara noastră, determinată de încărcătura cu mico-toxine periculoase pentru sănătatea omului”

      Director de proiect: Conf.dr.ing. Carmen Puia,

      Colaboratori: Prof.dr.Carmen Socaciu, chimist, dr. Ioan Oroian, Inginer agronom,  CP III dr.Colcear Doina, medic; CP III dr.Ioan Colcear, biolog, ing. Costiug Simona, ing. Cadar Sergiu Iulian, ing.Incze Ana-Maria, chimist;

 

       2004-2006, PROGRAMUL CERES

       Proiect nr. 4-203/

       Titlu: "Influenţa alimentaţiei bogate în flavonoizi asupra stresului oxidativ din menopauza indusă experimental la şobolani”

       Director de proiect:Prof.dr.Mureșan Adriana

Colaboratori: CP III dr.Colcear Doina, medic; CP III dr.Ioan Colcear;

 

        Colectivul de cercetare al Centrului de Cercetare Nutriceuticã (CCN) colaborează într-o serie de proiecte și granturi de cercetare stiinţifică.

 

       2005-2008, PROGRAMUL CERCETARE DE EXCELENŢĂ (CEEX)

Modul 1 Sănătate /

       Proiect: PAOT

       Titlu: “Studii pe modele in vitro şi pe tumori experimentale privind efectul antioxidant al unor produşi naturali”

       Director de proiect: Prof.dr.Mureșan Adriana

       Colaboratori: Comf. dr.ing.Pop Nastasia, Comf. univ.dr.Demian Grigore, Comf. univ.dr.Miclăuș Vasile, Comf. univ.dr.Cimpoiu Claudia, CS II Mircea Chintoanu, CP III dr.Colcear Doina, medic;

 http://www.icia.ro/Documents_Files/i5w38_PAOT15-2008%20-prezentare.pdf

       2007-2010, PROGAMUL PARTENERIATE

       Proiect   FLURFAB

       Titlu: Rolul ablatiei cu radiofrecventa in abordarea terapeutica a flutter-ului atrial

       Director de proiect: prof. univ. dr.Dumitru Zdrenghea;

       Componenta consortiului:

  • UMF "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca (Coordonator)
  • Universitatea «Vasile Goldis» Arad (Partener)
  • Spitalul Clinic de Recuperare Cluj (Partener 2)
  • Spitalul Judeţean Baia-Mare (Partener 3)

       Colaboratori:CP III dr.Colcear Doina, medic; CP III dr.Ioan Colcear, biolog;